معرفی دوست

شرایط معرفی به دوستان :


1- درطرح معرفی دوستان در مبین نت شما میتوانید به صورت نامحدود دوستان خود را معرفی نمایید و به ازای هر فرد 10 گیگابایت اینترنت هدیه دریافت نمایید.
2-پس از معرفی هر فرد شما اولین گام در جهت دریافت 10 گیگابایت را برداشته اید و در گام بعدی پس از ثبت فرد از سوی شما در سامانه ،همکاران ما در اسرع وقت با فرد معرفی شده تماس خواهند گرفت.
3-توجه نمایید که به ازای هر فردی که معرفی می کنیددر صورتی که آن فردی که معرفی می کنید سرویس اینترنت TD-LTEخریداری نماید می توانید 10گیگابایت دریافت نمایید.
4-اعمال حجم هدیه 72 ساعت پس از فعالسازی اینترنت فرد معرفی شده برای شما اعمال میگردد.
5-پس از ثبت نام فرد مورد نظر شما می توانید گزارش وضعیت ایشان را در پروفایل خود پیگیری نمایید.
6-در طرح معرفی دوستان مبین نت فقط می توان افراد جدید را معرفی نمود، افرادی که شامل طرح مهاجرتی می باشندو مشترک وایمکس هستند شامل این طرح نمی باشند.