ثبت نام نمایندگان

شما هم می توانید بعنوان نماینده فروش، با همکاری در ارایه سرویس TDE LTE به مشترکین، کسب در آمد کنید. پس از ثبت نام بعنوان نماینده و تایید شما از سوی شرکت پنل کاربری شما فعال شده و به شما کد معرف اختصاص داده می شود. کافیست زمان ثبت اطلاعات مشترک ، کد معرف خود را وارد نمایید و بدین ترتیب چنانچه این معرفی به نصب موفق بیانجامد، پورسانت فروش شما طبق پلکان در حسابتان منظور خواهد شد و ماهی یکبار از سوی شرکت تسویه می شود.

لطفا جهت ثبت نام بعنوان نماینده فرم زیر را پر فرمایید.(اختیاری)

اطلاعات فروشگاه/شرکت