قوانین و مقررات
  1. این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
  2. توهین به هر شخص ، نژاد ، قوم و زبانی در این سایت ممنوع می باشد.
  3. نمایش مطالب هر عضو در سایت به معنای تایید آن نیست و مسئولیت آن بر عهده خود نویسنده مطلب می باشد.
  4. علیرغم اینکه مدیریت سایت نیز می تواند نظرات را ویرایش ، حذف و تایید کند وظیفه اصلی این کار بر عهده خود عضو می باشد.
  5. وب سایت در مورد حفظ مطالب ارسالی و اطلاعات هر عضو هیچ تضمینی نمی دهد ولی تمامی سعی خود را برای نگه داری این امانت خواهد کرد.